Jeugdbehandeling: informatie voor verwijzers

Jeugdbehandeling: informatie voor verwijzers

Bij Irisz (onderdeel van IrisZorg) kunt u jongeren vanaf 12 jaar aanmelden voor een intensieve poliklinische behandeling vanwege hun alcohol- of druggebruik of problemen met gamen, gokken of internetten.

Wat is een verslaving?

Bij IrisZorg spreken we van problematisch gebruik en verslaving wanneer een bepaalde activiteit - zoals gamen, drinken of blowen - het leven van de jongere is gaan beheersen. Vaak leidt dit tot uiteenlopende problemen op school, binnen het gezin, in het contact met vrienden, etc.

We onderscheiden de volgende gradaties:

 • Misbruik: het lichaam is nog niet afhankelijk van het middel, maar het gebruik of gedrag leidt wel tot problemen op andere levensgebieden;
 • Afhankelijkheid: het lichaam heeft voor zijn functioneren de stof of het gedrag nodig;
 • Verslaving: iemand is alleen maar bezig met het verkrijgen van het betreffende middel of uitvoeren van de activiteit.

IrisZorg behandelt jongeren met alle soorten verslavingen in alle bovengenoemde gradaties.

Voor wie is de jeugdbehandeling bedoeld?

IrisZorg hanteert de volgende aanmeldcriteria:

 • Leeftijd: van12 tot en met 23 jaar.
 • Probleem: alcohol- of druggebruik of problemen met gamen, gokken of internetten

Behandelmethoden

IrisZorg maakt gebruik van twee behandelmethoden, waarbij ouders of verzorger actief worden betrokken. Dit is van belang om blijvend resultaat te behalen.

 • De Adolescent Community Reinforcement Approach (ACRA): deze methodiek is gericht  op het ontwikkelen van een nieuwe levensstijl die meer belonend is dan het gebruik van alcohol, drugs, gamen of gokken. Praktisch houdt dit in dat de jongere leert dat er alternatieven zijn voor het nemen van alcohol en drugs  waarmee in korte tijd verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Die ervaringen versterken het zelfvertrouwen en motivatie om ook andere zaken aan te pakken. Zo kan er gebouwd worden aan een nieuwe balans in het leven, waarbij de verslaving geleidelijk naar de achtergrond verdwijnt.
 • De Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT): dit is een intensieve gezinsbehandeling voor jongeren van 12 tot en met 20 jaar, waarbij problemen op meerdere levensgebieden tegelijkertijd worden aangepakt. Ouders hebben een belangrijke rol in deze gezinsbehandeling, waarbij ouders en kinderen nieuwe vaardigheden leren om problemen samen op te lossen.

De behandeling

Voor de behandeling zal de jongere de nodige tijd vrij moeten maken. Want in het begin doorloopt de jongere een intensief traject, dat veel vraagt. In de eerste maand bespreken we samen met de jongere en hun ouders/verzorgers of zij voldoende kunnen profiteren van de jeugdbehandeling binnen IrisZorg  Tijdens deze gesprekken gaan we in op motivatie en brengen we de persoonlijke situatie in kaart, overleggen welke zaken de jongere wil aanpakken en welke hulp hierbij nodig. Dit alles verwerken we in een individueel behandelplan. De behandeling bestaat uit een reeks gesprekken eventueel aangevuld met trainingen waarin specifieke vaardigheden worden geoefend.
Soms blijkt dat er een intensievere behandeling nodig is. Of dat er een korte periode moet worden besteed aan het ontgiften onder medische begeleiding en een korte klinische behandeling. In dat geval kan de jongere worden opgenomen in de Jeugdkliniek in Tiel.

De meeste behandelingen duren vier tot zeven maanden. Tijdens en na de behandeling vragen wij de jongere om een aantal korte vragenlijsten in te vullen over de resultaten van de behandeling. Op basis hiervan kan de behandeling in overleg met de jongere worden bijgesteld. Aan het eind van de behandeling  wordt er teruggekeken op de behandeling en bepaald welke nazorg binnen of buiten IrisZorg geregeld moet worden.

Bij aanmelding maakt IrisZorg een inschatting of MDFT of ACRA de meest geschikte behandeling is voor de problemen van de jongere en het gezin.
Als de jongere of de ouders psychische problemen hebben die tijdens de therapie blijven bestaan, dan helpt IrisZorg bij het vinden van aanvullend onderzoek, een extra training of een passende behandeling, binnen of buiten IrisZorg.

Verwijzing door

 • Huisarts
 • Sociale wijkteams
 • GGZ
 • Verslavingszorginstelling

Kosten

Voor vergoeding van de kosten voor jongeren onder de 18 is een beschikking nodig van de gemeente. Voor jongeren die ouder dan 18 zijn valt een behandeling bij IrisZorg onder de basisverzekering. Hierop is het verplicht eigen risico van toepassing. Daarnaast is er een wettelijk verplichte eigen bijdrage voor behandeling en voor opname in de kliniek voor jongeren ouder dan 18 jaar.

Informatie en aanmelding

Aanmelding kan tijdens kantooruren telefonisch op ons algemene nummer: 088-606 1600 of mail naar info@iriszorg.nl. Er zijn jeugdpoliklinieken in Arnhem, Culemborg , Doetinchem, Ede, Gennep, Groenlo, Nijmegen, Tiel , Wageningen, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar.