Mijn kind het huis uit

Mijn kind het huis uit

Jongeren maken zich stap voor stap los van hun ouders. De puberteit is voor hen en voor hun ouders een uitdagende periode. Het kan ook zijn dat er thuis nog andere problemen spelen. De spanningen tussen u en uw kind kunnen daardoor zo hoog oplopen, dat een crisissituatie ontstaat. Uw kind moet of wil met spoed het huis uit. Jongeren kunnen bij IrisZorg terecht voor crisisopvang en voor hulp bij zelfstandig leren wonen.

Crisisopvang Jongeren

De Crisisopvang biedt onderdak, begeleiding en hulp aan jongeren die onderdak nodig hebben, maar niet (meer) terecht kunnen bij familie of vrienden. Tijdens het verblijf in de Crisisopvang zoekt uw kind naar woonruimte en leert wat er komt kijken bij zelfstandig wonen. We hebben in verschillende steden in Gelderland voorzieningen voor Crisisopvang voor jongeren vanaf 18 jaar. In Nijmegen en Apeldoorn bieden we ook Crisisopvang aan jongeren die jonger zijn dan 18 jaar, en aan jonge ouders met kinderen. 

Woonbegeleiding jongeren

Daarnaast ondersteunen we jongeren die hulp nodig hebben bij zelfstandig wonen. De begeleiders werken samen met uw kind stap voor stap toe naar zelfstandigheid. In een huis van IrisZorg – dat uw kind deelt met anderen – helpen vaste begeleiders met heel praktische dingen. In een plan van aanpak komt te staan wat nodig is om zelfstandig te gaan wonen en leven. Zo leert uw kind bijvoorbeeld overzicht aan te brengen in de zaken waar het in de toekomst zelf voor moeten zorgen en om goed met geld om te gaan. Andere aandachtspunten zijn het maken van  een goede dagindeling of het herstellen van het contact met u. Uw kind krijgt bovendien hulp bij het vinden van werk of oppakken van een opleiding. 

Ook als de jongere eenmaal (weer) een eigen woonplek heeft, kunnen we blijven ondersteunen. Deze begeleiding wordt langzaam afgebouwd tot die niet meer nodig is.

Heeft u een vraag over onze opvang- en begeleidingmogelijkheden? U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen via 088-606 1600 of info@iriszorg.nl

Een overzicht van onze locaties voor jongeren vindt u hier.