Wat zijn zwerfjongeren?

Wat zijn zwerfjongeren?

Zwerfjongeren zijn jonger dan 23 jaar en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze hebben over het algemeen nogal wat problemen (schulden, relaties, geen werk, soms verslaving of psychiatrische problemen). Onder deze definitie vallen ook de jongeren die staan ingeschreven bij een organisatie voor maatschappelijke opvang. Denk hierbij aan de Dag- of Nachtopvang voor jongeren of een tijdelijke woonzorgvoorziening. De meeste zwerfjongeren verblijven niet op straat, maar logeren steeds op andere plekken, bij vrienden of bekenden.