Waar kan ik terecht voor opvang?

Waar kan ik terecht voor opvang?

In ons land zijn er in de grotere steden diverse opvangmogelijkheden speciaal voor jongeren. Denk hierbij aan de Dag- of Nachtopvang voor jongeren. Jongeren kunnen ook terecht bij de crisisopvang waar ze tijdelijk kunnen wonen. Na deze eerste opvangmogelijkheden zijn er verschillende vervolgtrajecten van begeleid wonen.