Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Drugs

Ja. Het gebruik van drugs is in Nederland niet strafbaar. Ook niet voor jongeren. De overheid probeert drugsgebruik door jongeren wel te ontmoedigen. Zo mogen coffeeshops geen cannabis verkopen aan personen onder de 18 jaar. En er zijn plekken in Nederland waar het gebruik van drugs wel strafbaar is. De gemeente heeft dan een lokale Algemene Politieverordening ingesteld, bijvoorbeeld om overlast te bestrijden.

Nee, dat gaat heel geleidelijk aan. Het gaat om gewoonten en veranderingen in de hersenen en dat proces gaat pas van start als je vaker gebruikt.

Drugsgebruik is nooit zonder risico en jongeren zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van drugs. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de hersenen. De hersenen van met name pubers zijn nog volop in de groei. Het lijkt erop dat drugsgebruik dit groeiproces kan verstoren. Om die reden zijn jongeren die blowen ook kwetsbaarder voor het ontwikkelen van een psychiatrische ziekte als schizofrenie. Hierbij geldt: hoe meer een persoon gebruikt, hoe meer risico hij loopt.

Nee, er zijn geen medicijnen die je van een verslaving af kunnen helpen. Voor alcohol- en heroïneverslaving zijn er wel medicijnen die een hulpmiddel kunnen zijn. Stoppen blijft moeilijk, maar de medicijnen kunnen bijvoorbeeld de drug vervangen, zodat je kunt afbouwen. Ook zijn er medicijnen die het verlangen naar drugs iets kunnen verminderen of ervoor zorgen dat de drug niet werkt.

Op de site van het Trimbosinstituut  vind je gegevens van de Nationale Drugs Monitor. Hier staan onder meer cijfers over het drugsgebruik onder de gehele bevolking en onder jongeren.

Staat hetgeen je naar op zoek bent, niet op deze site? Kijk dan eens op www.drugsinfo.nl.

Helaas is het moeilijk om er achter te komen of er een drug in je drankje heeft gezeten. En als dat zo is, wat voor drug dat dan is geweest. Soms kun je aan de hand van de effecten die je hebt ervaren een idee krijgen van wat er is gebeurd. Je kunt de politie of de Drugs Infolijn vragen om hierover mee te denken.

Dat verschilt per middel en per persoon.

Onderdak

Zwerfjongeren hebben meerdere problemen tegelijkertijd. Uiteraard staat het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats centraal. Ze hebben geen eigen veilige plek.
Veel jongeren zijn gestopt met school zonder een diploma. Ze hebben geen inkomen en ook nooit geleerd om te werken: daarom is uitzicht op een kamer of een baan ook beperkt. Sommigen kampen met schulden. Vaak hebben ze problemen met alcohol of drugs. Ook zijn ze vaak met politie of justitie in aanraking gekomen.

In ons land zijn er in de grotere steden diverse opvangmogelijkheden speciaal voor jongeren. Denk hierbij aan de Dag- of Nachtopvang voor jongeren. Jongeren kunnen ook terecht bij de crisisopvang waar ze tijdelijk kunnen wonen. Na deze eerste opvangmogelijkheden zijn er verschillende vervolgtrajecten van begeleid wonen.

Ben je op straat gezet door de instelling waar je verblijf, of door je ouders? Neem dan even een time-out en probeer te gaan logeren bij een vriend of vriendin. Zet voor jezelf de problemen op een rijtje en probeer met je ouder, voogd of hulpverlener een gesprek aan te gaan. Zijn er mogelijkheden om toch weer terug te keren? Wat moet je daar voor doen?

Zwerfjongeren zijn jonger dan 23 jaar en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze hebben over het algemeen nogal wat problemen (schulden, relaties, geen werk, soms verslaving of psychiatrische problemen). Onder deze definitie vallen ook de jongeren die staan ingeschreven bij een organisatie voor maatschappelijke opvang. Denk hierbij aan de Dag- of Nachtopvang voor jongeren of een tijdelijke woonzorgvoorziening. De meeste zwerfjongeren verblijven niet op straat, maar logeren steeds op andere plekken, bij vrienden of bekenden.

Er zijn ongeveer 5000 zwerfjongeren in ons land. Uit onderzoek blijkt dat het grootste gedeelte tussen 16 en 21 jaar is en 2/3 van de zwerfjongeren zijn jongens.

Tot 18 jaar is Jeugdzorg verantwoordelijk. Voor de opvang van jongeren die 18 jaar of ouder zijn, moeten de gemeenten zorgen.
Dat betekent dat jongeren die 18 jaar worden een grotere kans hebben om op straat te belanden. Hun relatie met een hulpverlener stopt. Soms krijgen ze een andere hulpverlener (bij verlengde Jeugdzorg), maar omdat er geen afspraken en samenwerking bestaat tussen Jeugdzorg en de maatschappelijke opvang, belanden veel jongeren tussen wal en schip. Een aantal jongeren kiest er dan ook voor om alle vormen van hulp en begeleiding los te laten.

 

Alcohol

Staat hetgeen je wilt weten niet op deze website? Kijk dan eens op www.alcoholinfo.nl.

Gamen internet

Kun je informatie niet vinden op deze website, kijk dan eens op www.gameadviesopmaat.nl.