Jeugdkliniek IrisZorg

Jeugdkliniek IrisZorg

Lukt het niet te stoppen met het gebruik van middelen zoals alcohol, cannabis, cocaïne, GHB of met gamen, gokken of internet? En heb je hierdoor problemen gekregen thuis, op school en met anderen? Of andersom, ben je gaan gebruiken doordat je andere problemen hebt? Dan kan een tijdelijke opname en behandeling in de Jeugdkliniek in Tiel jou helpen.

We spreken van een verslaving wanneer alcohol, drugs of gamen je leven gaat beheersen. Steeds meer tijd, energie en aandacht gaan op aan deze verslaving. Op school of het werk, thuis en/of met vrienden gaat het daardoor vaak niet goed.

Naast je verslaving heb je misschien ook:

 • moeite met leren
 • moeite met contact met andere mensen
 • problemen met politie of justitie
 • conflicten in het gezin
 • ADHD of een ander psychisch probleem

Ook aan deze problemen besteden we aandacht.

In principe volg je de behandeling op een polikliniek in de buurt van je eigen woonomgeving, maar soms blijkt dat er een (korte) klinische opname nodig is. Bijvoorbeeld om te ontgiften onder medische begeleiding of nadere diagnostiek. Ons uitgangspunt is dat de opname niet langer duurt dan nodig. De opname varieert van 2 weken tot maximaal 3,5 maand. Na de opname volg je nog een intensief traject thuis van ongeveer 12 weken.

Samen met je coach werk je aan door jezelf gestelde doelen, bijvoorbeeld:

 • een gezonde dagstructuur (op tijd naar bed en op tijd opstaan)
 • gezond leven (gezond eten, sporten)
 • sociale contacten (contacten leggen met anderen die niet verslaafd zijn, zeggen wat je wil en denkt, afspraken nakomen)
 • goede daginvulling (hobby’s, school, studie, vrijwilligerswerk)
 • voorkomen dat je terugvalt in gebruik (eigen signalen vroeg leren herkennen, op tijd hulp vragen)
 • andere, eigen doelen.